Venäjä

 

Venäjän viisumianomuksen täyttö tapahtuu Venäjän Federaation ulkoasiainministeriön konsulaattiosaston verkkosivulla http://visa.kdmid.ru

Käsittelyprosessi Venäjän konsulaateissa tapahtuu digitaalisesti ja lomakkeisiin ei saa tehdä mitään täydentäviä merkintöjä käsin.
Muilla sivuilla täytettyjä, käsin täytettyjä tai käsin korjattuja hakemuslomakkeita ei oteta vastaan konsulaatissa.

Lisätietoja viisumin hankinnasta
Venäjän konsulaatit Suomessa ovat ulkoistaneet viisumien vastaanottonsa  Twim Inversiones 2008 S.L. -yrityksen pyörittämiin palvelukeskuksiin Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa sekä Maarianhaminassa. http://russiavisacentre.com/fi/ 

Viisumihakemus
http://visa.kdmid.ru
 

Ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen, varmista että saatavillasi on seuraavat tiedot:

 • Passitiedot 
 • Tieto vastaanottavasta organisaatiosta eli
  venäläisen matkanjärjestäjän nimi, referenssinumero ja matkavahvistuksen numero 
 • Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä ja viimeisen käynnin päivämäärät 
 • Matkareitti (yöpymispaikat)
 • Vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero (matkavakuutus) 
 • Työnantajan tai oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot

 

Viisumin anomista varten tarvitaan

Henkilökohtainen viisumi (yksityis- ja ryhmämatkat)
 

 • Viisumianomus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna hyvissä ajoin. Konsulaatti ei käsittele vaillinaisia viisumianomuksia eikä niihin saa tehdä mitään korjauksia. 
 • Yksi värillinen passivalokuva, kooltaan 3,5 x 4,5 cm ja max 6 kk vanha
 • Passi, jonka tulee olla voimassa vielä vähintään 6 kk viisumin päätyttyä (opiskelija- ja työviisumeissa väh.18 kk) ja jossa on vähintään kaksi tyhjää sivua (mieluiten peräkkäiset) viisumia varten. Passissa oleva valokuva ei saa poiketa paljoa nykytilanteesta (huom! lapset). 
 • Todistus voimassa olevasta matkustajavakuutuksesta, joka kattaa matkasairauden hoitokustannukset ilman ylärajaa sekä tarvittaessa myös kotiinkuljetuksen*.   

  Turistimatkalla tarvitaan lisäksi (jos matkaa ei ole varattu Matka-Primasta) virallinen venäläisen matkatoimiston tai hotellin matkapalveluvahvistus viisumin saantia varten (visa support) koko ajalle, jolle viisumia anottaan

  Puolto- tai kutsuviisumia varten tarvitaan kutsu tai puoltovahvistus venäläiseltä yhteistyökumppanilta (liikemiehet) tai kutsujalta (sukulaiset).

  Monikertaviisumilla voi oleskella Venäjällä enintään 90 päivää puolen vuoden aikana.

  Omalla autolla matkustettaessa tulee turistimatkalla kaikille anoa autoturistiviisumi. Muissa viisumeissa ei enää tarvita erillistä automerkintää.

  Transitviisumia varten tarvitaan mahdollinen kohdemaan viisumi, matkaliput koh­de­maahansekä asiakkaan selvitys transitviisumin tarpeesta. Huom. transitviisumi on anottava kaksinkertaisena mikäli sekä meno että paluu tapahtuu Venäjän kautta (yksi viisumihakemus riittää).


  Huom! Passissa voi olla samanaikaisesti ainoastaan yksi voimassa oleva viisumi.

  Mikäli lapsella on oma passi, anotaan viisumi kuten aikuiselle. 
  Lapsen viisumi anotaan joko yhdessä vanhempien viisumien kanssa tai sitten mukaan on liitettävä kopio vanhemman viisumista.
  Jos lapsi matkustaa jonkun muun kuin vanhempansa kanssa, niin konsulaatti saattaa vaatia viisumianomuksen liitteeksi kirjallisen luvan vanhemmilta.
  Jos lapsella on eri sukunimi kuin vanhemmallaan, niin konsulaatti saattaa vaatia virkatodistuksen asian todentamiseksi. 


Ryhmäviisumi (= 1 viisumi/ryhmä)

Ryhmäviisumi voidaan anoa enintään neljäksi (4) vuorokaudeksi vähintään 5 hengen ryhmälle Suomen kansalaisia.

Ryhmäviisumilla voi matkustaa Karjalan tasavaltaan, Pietariin ja Leningradin alueelle (poikkeuksena esim. Enso> jokaiselle oma viisumi).

Ryhmäviisumilistaa varten tarvitaan selkeä valokopio osallistujien voimassa olevasta passista, todistus matkustajavakuutuksesta* sekä huolellisesti täytetty viisumianomuskaavake valokuvineen.

 

* Konsulaatista 18.2.2016 saamamme ilmoituksen mukaan
   he kelpuuttavat seuraavien suomalaisten yhtiöiden vakuutukset:

 • AIG Europe Limited (Finland branch)
 • Alandia (The insurance company Alandia LTD)
 • Eurooppalainen/Pohjola
 • Fennia (Fennia Mutual Insurance Company)
 • Folksam (Folksam non-life insurance company)
 • If (IF P&C Insurance company)
 • LähiTapiola (LähiTapiola Group)
 • Pohjantähti (Pohjantähti Mutual Insurance Company)
 • Suomen Vahinkovakuutus (Finnish  P&C Insurance)
 • Turva (Turva Mutual Insurance Company)

 

Viisumeiden käsittely- ja toimitusajat

Venäjän Helsingin konsulaatissa viisumianomusten käsittely kestää seuraavasti:

Kertaviisumit (turisti- ja kutsuviisumit)

 • 8 päivää (esim. ma aamulla sisään - ma iltapäivällä ulos)

Monikertaviisumit

 • Yritysten viisumipuolloilla 11 päivää
  (esim. ma sisään - seuraavan viikon to ulos)
  poikkeustapauksissa käsittely saattaa viedä jopa 30 päivää.
 • Venäjän sisäministeriön (MVD:n) viisumipuollolla käsittelyaika on 8 päivää
  (esim. ma sisään - ma ulos)

Pikaviisumit
Vain poikkeustapauksissa ja perustellusta syystä, on viisumi mahdollista saada alle normaalikäsittelyajan.
Turistiviisumeiden käsittelyaika on aina vähintään neljä työpäivää.
Konsulaatti käsittelee pikaviisumipyynnöt aina tapauskohtaisesti.

Turistiviisumeihin tarvittavat matka-asiapaperit tulee olla Matka-Primassa vähintään kaksi viikkoa ennen aiottua matkapäivää.

Venäläiset juhla- ja vapaapäivät saattavat pidentää viisumeiden käsittelyaikaa.

Viralliset vapaapäivät Venäjällä vuonna 2018

1.-8. tammikuuta / Uusivuosi ja joulu
23.-25. helmikuuta / Isänmaan puolustajien päivä
8.-11. maaliskuuta / Kansainvälinen naistenpäivä
29. huhtikuuta – 2. toukokuuta / Kevään ja työn juhla
9. toukokuuta / Voitonpäivä
10.-12. kesäkuuta / Venäjän itsenäisyyspäivä
3.-5. marraskuuta / Kansallisen yhtenäisyyden päivä

 

Viisumin rekisteröinti Venäjällä

Venäjän lain mukaan ulkomaalaisen tulee 7 päivän sisällä maahantulonsa jälkeen rekisteröidä viisuminsa OVIRissa eli viisumi- ja rekisteröintitoimistossa. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvita, mikäli oleskelu maassa kestää maksimissaan 7 päivää. Hotellien tulee kuitenkin rekisteröidä asiakkaansa viisumi heti. Rekisteröinti tehdään aina uudestaan kussakin kohteessa (esim. kiertomatkoilla joka kaupungissa).

Turistiviisumi on myönnetty hotellin tai venäläisen matkatoimiston tai vastaavan tahon (merkitty viisumiin) antaman vahvistuksen perusteella.

Kutsuviisumi on myönnetty kutsujan (merkitty viisumiin) antaman puollon perusteella ja viisumi tulee rekisteröidä kutsujan antamien ohjeiden mukaisesti.

KUKA REKISTERÖI?

Majoituttaessa hotelliin, hotelli tekee rekisteröinnin asiakkaan puolesta. Mahdollinen maksu rekisteröinnistä veloitetaan hotellissa. Hotellit rekisteröivät asiakkaan viisumin jokaiselta majoitusvuorokaudelta. Kiertomatkoilla viisumi rekisteröidään joka kohteessa ja mahdollinen rekisteröintimaksu veloitetaan samoin joka kohteessa/hotellissa. Hotelliin saapuessanne tarkistakaa kuitenkin erikseen huolehtiiko hotelli rekisteröinnistä sillä kaikilla ei ole tätä rekisteröintioikeutta.

Mikäli asiakas majoittuu muualle kuin hotelliin, tulee rekisteröinti hoitaa viisumiin merkatun kutsun antajan kanssa.

Rekisteröintiä varten tarvitaan
- passi,
- viisumi ja
- maahantulokortti tai valokopio niistä sekä
- osoitetiedot siitä missä majoittuu.
Tästä johtuen on maahantulokortti (Migration.card) täytettävä aina Venäjän rajalla menomatkalla (ei koske päivämatkoja) ja saatava siihen rajaviranomaisten leima. Maahantulokortin toinen osa palautetaan paluumatkalla Venäjän rajalle.
Valitettavasti kyseistä korttia ei aina automaattisesti rajalla tarjota, vaan se on erikseen pyydettävä. Kortti on ainakin toistaiseksi vain venäjänkielinen ja se on ohjeiden mukaan täytettävä myös venäjän kielellä. Mikäli henkilö ei osaa venäjää, hän voi sen täyttää myös latinalaisin kirjaimin. Tätä varten on syytä mukana pitää erillinen täyttöohje.

HUOM. Mikäli matkustaja ei ole sääntöjen mukaisesti rekisteröinyt viisumiaan, voidaan hänelle rajalla maasta poistuessa langettaa sakkomaksu ja riskinä on myös monikertaviisumin menettäminen.

Viisumimaksut

 
  TURISTIVIISUMIT


Viranomais-
maksu


Hankinta-
maksu


Yhteensä

  Yksityismatkat

  - Futurist/Matka-Priman  majoitus
  - Muu majoitusvahvistus

35
35

46
59

81
94

 

  Ryhmämatkat (alk. 7 hlöä tai ryhmäviisumi alk. 5 hlöä)

  - Futurist/Matka-Priman majoitus
  - Muu majoitusvahvistus

35
35

37
46

72
81

 

  KUTSUVIISUMIT JA MONIKERTAVIISUMIT

  Asiakkaan omalla viisumikutsulla

35

60

95

  Futurist/Matka-Priman kutsulla

  - 2-kertaviisumi
    max. 3 kk, hankinta-aika n. 2 vk


55


75


130

  - monikertaviisumi 
    max. 1 vuosi, hankinta-aika 2-4 vk
    max. 2 vuotta, hankinta-aika 2-4 vk


80
135


105
105


185
240

       

  Pikaviisumin lisämaksu*

35

30

65

* perustellusta pyynnöstä konsulaatti saattaa nopeuttaa oman käsittelyaikansa neljään työpäivään (tarvitaan asiakkaan kirjallinen selvitys englanniksi tai venäjäksi)

       

 Viisumin siirto uuteen passiin**

35

50

85

** viisumin siirto tulee tehdä siinä konsulipisteessä jossa viisumi on myönnetty ja konsulaatille tulee toimittaa asiakkaan selvitys siirron syystä.

 

 Viisumianomuslomakkeen täyttö verkossa asiakkaan puolesta 15 €/henkilö

 Viisumeiden toimituskulut
  - Yksityismatkoilla                                        12 €/lähetys
  - Ryhmämatkoilla                                          25 €/lähetys
 

Viisumia ei voi pidentää, eikä niihin voi tehdä muutoksia eikä korjauksia.
Muutostapauksissa on aina anottava uusi viisumi.

Huom! Passissa voi olla ainoastaan yksi voimassa oleva viisumi kerralla.

Hinnat euroa/henkilö. Konsulaatti-. viranomais- yms. maksut sis. ALV 0 %
ja hankintamaksut sis. ALV 24 %.

Kaikki edellä annetut tiedot on saatu Venäjän konsulaatista sekä yhteistyökumppaneiltamme ja ne koskevat Suomen kansalaisia.

Tiedot ovat voimassa toistaiseksi ja julkaisemme ne sitoumuksetta.

 

Sivua on päivitetty 23.10.2017

 

Viisumimaksut

TURISTIVIISUMIT Viranomais- maksu Hankinta- maksu Yhteensä Yksityismatkat - Futurist/Matka-Priman majoitus - Muu majoitusvahvistus 35 35 46 59 81 94 Ryhmämatkat (alk. 7 hlöä tai ryhmäviisumi alk. 5 hlöä) - Futurist/Matka-Priman majoitus - Muu majoitusvahvistus 35 35 37 46 72 81 KUTSUVIISUMIT JA MONIKERTAVIISUMIT Asiakk...Lue lisää

Käsittely- ja toimitusajat

Venäjän Helsingin konsulaatissa viisumianomusten käsittely kestää seuraavasti: Kertaviisumit (turisti- ja kutsuviisumit) 8 päivää (esim. ma aamulla sisään - ma iltapäivällä ulos) Monikertaviisumit Yritysten viisumipuolloilla 11 päivää (esim. ma sisään - seuraavan viikon to ulos) poikkeustapauksissa käsittely saattaa viedä jopa 30 päivää. Venäjä...Lue lisää

Viisumin anomista varten tarvitaan

Henkilökohtainen viisumi (yksityis- ja ryhmämatkat) Viisumianomus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna hyvissä ajoin. Konsulaatti ei käsittele vaillinaisia viisumianomuksia eikä niihin saa tehdä mitään korjauksia. Yksi värillinen passivalokuva , kooltaan 3,5 x 4,5 cm ja max 6 kk vanha Passi , jonka tulee olla voimassa vielä vähintään 6...Lue lisää

Venäjän viisumit ulkomaalaisille

Suomessa voidaan anoa Venäjän viisumia seuraavien Schengen-sopimusta soveltavien maiden kansalaisille: Alankomaat (Hollanti), Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tšekki, Unkari ja Viro. Sekä seuraavien maid...Lue lisää

Viisumin rekisteröinti

Venäjän lain mukaan ulkomaalaisen tulee 7 päivän sisällä maahantulonsa jälkeen rekisteröidä viisuminsa OVIRissa eli viisumi- ja rekisteröintitoimistossa. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvita, mikäli oleskelu maassa kestää maksimissaan 7 päivää. Hotellien tulee kuitenkin rekisteröidä asiakkaansa viisumi heti. Rekisteröinti tehdään aina uudestaan kus...Lue lisää