Skip to main content

Matkustusasiakirjat


Kunkin maan passi- ja viisumivaatimuksien selvittäminen on viimekädessä matkustajan itsensä vastuulla. Tarvittaessa autamme mielellämme. 

Passi
Matkustaessaan maasta Suomen kansalaisella on oltava yleensä passi.
Kun liikutaan Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta toiseen, matkustusasiakirjaa ei yleensä viranomaisen toimesta tarkasteta. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa (passia tai uudenmallista henkilökorttia). Huomaathan, että kuljetusyhtiöt tarkastavat matkustajien matkustusasiakirjoja myös sisäliikenteessä.
Lisätietoa passista ja sen myöntämisestä löytyy sekä poliisin että ulkoasiainministeriön internetsivuilta.
EU:n passiasetuksen muutoksesta johtuen 26.6.2012 alkaen lapsella on oltava matkustettaessa oma passi (vaikka olisi ollut merkittynä vanhemman passiin).

Henkilökortti
Suomen kansalainen saa matkustaa Valtioneuvoston asetuksen 1244/2006 mukaisesti käyttäen matkustusasiakirjana passin sijasta henkilökorttilain (829/1999) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua Poliisin myöntämää kuvallista henkilökorttia (myönnetty 1.3.1999 lukien) ja sähköistä henkilökorttia (myönnetty 1.12.1999 lukien) Suomesta seuraaviin maihin:
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tshekki, Unkari ja Viro. Ajokortti ei ole henkilökortti. Lisätietoja matkustusasiakirjaksi soveltuvasta henkilökortista saat poliisin internetsivuilta.

Passivapaus
Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on tarvittaessa voitava todistaa. Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi ajokortti.
Pohjoismaiden ulkopuolelta Pohjoismaihin matkustaessaan Pohjoismaiden kansalaisella on kuitenkin oltava mukanaan passi tai henkilökortti.

Ulkoministeriön nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa tarvittavista matkustusasiakirjoista:
http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=15711