Skip to main content

Venäjä

Toistaiseksi voimassa olevan Venäjän hallituksen tekemän päätöksen mukaan Suomesta Venäjälle pääsee vain Moskovan ja Pietarin lentoliikenteen rajanylityspaikkojen kautta ja
12.12.2021 alkaen Suomen ja Venäjän kansalaiset myös junalla. Lue täältä lisää junamatkustuksen ehdoista: www.vr.fi/junalla-venajalle

Venäjän konsulaatit Suomessa myöntävät kaikkia muita viisumityyppejä paitsi e‑viisumeja Suomen kansalaisille sekä muiden maiden kansalaisille ja henkilöille ilman kansalaisuutta, joilla on oleskelulupa tai muu asiakirja, joka todistaa oikeuden asua pysyvästi Suomessa (on esitettävä hakiessa viisumia). Lisätietoa saat täältä.

Kaikilta Venäjälle saapuvilta ulkomaalaisilta vaaditaan enintään kaksi päivää (48 t.) vanha englannin- tai venäjänkielinen todistus negatiivisesta PCR-testistä. 

Liikenne Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on toistaiseksi rajoitettua maanteitse, raiteitse ja meriteitse.

Seuraavat poikkeusryhmät voivat hakea viisumia Venäjälle ja matkustaa maarajojen kautta Suomesta Venäjälle:

 • diplomaatti- ja virkapassien haltijat,
 • kansainvälisen tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö, lento-, laiva- ja junahenkilöstö työtehtävissään,
 • Venäjän kansalaisten perheenjäsenet (puolisot ja alle 18-vuotiaat lapset),
 • teknistä huoltoa ja ulkomailla valmistettujen laitteiden asennustyötä toteuttavat työntekijät,
 • korkeakoulutetut eri alojen erikoisammattilaiset, jotka lähtevät Venäjälle suorittamaan työtehtäviään,
 • kiireellistä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevat (lääkärintodistus on esitettävä),
 • vakavasti sairastuneen sukulaisen luo tai lähisukulaisen hautajaisiin matkustavat kansalaiset.

 

Venäjän viisumianomuksen täyttö tapahtuu Venäjän Federaation ulkoasiainministeriön konsulaattiosaston verkkosivulla http://visa.kdmid.ru

Käsittelyprosessi Venäjän konsulaateissa tapahtuu digitaalisesti ja lomakkeisiin ei saa tehdä mitään täydentäviä merkintöjä käsin.
Muilla sivuilla täytettyjä, käsin täytettyjä tai käsin korjattuja hakemuslomakkeita ei oteta vastaan konsulaatissa.

Lisätietoja viisumin hankinnasta
Venäjän konsulaatit Suomessa ovat ulkoistaneet viisumien vastaanottonsa  Twim Inversiones 2008 S.L. -yrityksen pyörittämiin palvelukeskuksiin Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa sekä Maarianhaminassa. https://russiavisacentre.com/

Viisumihakemus
http://visa.kdmid.ru
 

Ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen, varmista että saatavillasi on seuraavat tiedot:

 • Passitiedot 
 • Tieto vastaanottavasta organisaatiosta eli venäläisen matkanjärjestäjän nimi, referenssinumero ja matkavahvistuksen numero 
 • Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä ja viimeisen käynnin päivämäärät 
 • Matkareitti (yöpymispaikat)
 • Vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero (matkavakuutus) 
 • Työnantajan tai oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot


Sívua on päivitetty 10.12.2021

Viisumin anomista varten tarvitaan

Henkilökohtainen viisumi (yksityis- ja ryhmämatkat)
 

 • Viisumianomus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna hyvissä ajoin. Konsulaatti ei käsittele vaillinaisia viisumianomuksia eikä niihin saa tehdä mitään korjauksia. 
 • Yksi värillinen passivalokuva, kooltaan 3,5 x 4,5 cm ja max 6 kk vanha
 • Passi, jonka tulee olla voimassa vielä vähintään 6 kk viisumin päätyttyä (opiskelija- ja työviisumeissa väh.18 kk) ja jossa on vähintään kaksi tyhjää sivua (mieluiten peräkkäiset) viisumia varten. Passissa oleva valokuva ei saa poiketa paljoa nykytilanteesta (huom! lapset). 

Todistus voimassa olevasta matkustajavakuutuksesta, joka kattaa matkasairauden hoitokustannukset ilman ylärajaa sekä tarvittaessa myös kotiinkuljetuksen*.   

Turistimatkalla tarvitaan lisäksi (jos matkaa ei ole varattu Matka-Primasta) virallinen venäläisen matkatoimiston tai hotellin matkapalveluvahvistus viisumin saantia varten (visa support) koko ajalle, jolle viisumia anottaan

Puolto- tai kutsuviisumia varten tarvitaan kutsu tai puoltovahvistus venäläiseltä yhteistyökumppanilta (liikemiehet) tai kutsujalta (sukulaiset).

Monikertaviisumilla voi oleskella Venäjällä enintään 90 päivää puolen vuoden aikana.

Omalla autolla matkustettaessa tulee turistimatkalla kaikille anoa autoturistiviisumi. Muissa viisumeissa ei enää tarvita erillistä automerkintää.

Transitviisumia varten tarvitaan mahdollinen kohdemaan viisumi, matkaliput koh­de­maahansekä asiakkaan selvitys transitviisumin tarpeesta. Huom. transitviisumi on anottava kaksinkertaisena mikäli sekä meno että paluu tapahtuu Venäjän kautta (yksi viisumihakemus riittää).


Huom! Passissa voi olla samanaikaisesti ainoastaan yksi voimassa oleva viisumi.

Mikäli lapsella on oma passi, anotaan viisumi kuten aikuiselle. 

 • Lapsen viisumi anotaan joko yhdessä vanhempien viisumien kanssa tai sitten mukaan on liitettävä kopio vanhemman viisumista.
 • Jos lapsi matkustaa jonkun muun kuin vanhempansa kanssa, niin konsulaatti saattaa vaatia viisumianomuksen liitteeksi kirjallisen luvan vanhemmilta.
 • Jos lapsella on eri sukunimi kuin vanhemmallaan, niin konsulaatti saattaa vaatia virkatodistuksen asian todentamiseksi. 


Ryhmäviisumi (= 1 viisumi/ryhmä)

 • Ryhmäviisumi voidaan anoa enintään neljäksi (4) vuorokaudeksi vähintään 5 hengen ryhmälle Suomen kansalaisia.
 • Ryhmäviisumilla voi matkustaa Karjalan tasavaltaan, Pietariin ja Leningradin alueelle (poikkeuksena esim. Enso> jokaiselle oma viisumi).
 • Ryhmäviisumilistaa varten tarvitaan selkeä valokopio osallistujien voimassa olevasta passista, todistus matkustajavakuutuksesta* sekä huolellisesti täytetty viisumianomuskaavake valokuvineen.* Konsulaatista 18.2.2016 saamamme ilmoituksen mukaan he kelpuuttavat seuraavien suomalaisten yhtiöiden vakuutukset:

 • AIG Europe Limited (Finland branch)
 • Alandia (The insurance company Alandia LTD)
 • Eurooppalainen/Pohjola
 • Fennia (Fennia Mutual Insurance Company)
 • Folksam (Folksam non-life insurance company)
 • If (IF P&C Insurance company)
 • LähiTapiola (LähiTapiola Group)
 • Pohjantähti (Pohjantähti Mutual Insurance Company)
 • Suomen Vahinkovakuutus (Finnish  P&C Insurance)
 • Turva (Turva Mutual Insurance Company)
 

Viisumeiden käsittely- ja toimitusajat

Venäjän Helsingin konsulaatissa viisumianomusten käsittely kestää seuraavasti:

Kertaviisumit (turisti- ja kutsuviisumit)

 • 4 työpäivää 

Monikertaviisumit

 • Yritysten viisumipuolloilla 11 päivää
  (esim. ma sisään - seuraavan viikon to ulos)
  poikkeustapauksissa käsittely saattaa viedä jopa 30 päivää.
 • Venäjän sisäministeriön (MVD:n) viisumipuollolla käsittelyaika on 8 päivää
  (esim. ma sisään - ma ulos)

Pikaviisumit
Vain poikkeustapauksissa ja perustellusta syystä, on viisumi mahdollista saada alle normaalikäsittelyajan.
Turistiviisumeiden käsittelyaika on aina vähintään neljä työpäivää.
Konsulaatti käsittelee pikaviisumipyynnöt aina tapauskohtaisesti.

Turistiviisumeihin tarvittavat matka-asiapaperit tulee olla Matka-Primassa vähintään kaksi viikkoa ennen aiottua matkapäivää.

Venäläiset juhla- ja vapaapäivät saattavat pidentää viisumeiden käsittelyaikaa.


Viralliset vapaapäivät Venäjällä vuonna 2022

31.12.-09.01.  Uusivuosi ja joulu
23.02.   Isänmaan puolustajien päivä
06.03.-08.03.  Kansainvälinen naistenpäivä
30.04.-03.05.  Kevään ja työn juhla
07.05.-10.05.  Voitonpäivä
11.06.-13.06.  Venäjän kansallispäivä
04.11.-06.11.  Kansallisen yhtenäisyyden päivä

 

Viisumin rekisteröinti Venäjällä

Venäjän lain mukaan ulkomaalaisen tulee 7 päivän sisällä maahantulonsa jälkeen rekisteröidä viisuminsa OVIRissa eli viisumi- ja rekisteröintitoimistossa. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvita, mikäli oleskelu maassa kestää maksimissaan 7 päivää. Hotellien tulee kuitenkin rekisteröidä asiakkaansa viisumi heti. Rekisteröinti tehdään aina uudestaan kussakin kohteessa (esim. kiertomatkoilla joka kaupungissa).

Turistiviisumi on myönnetty hotellin tai venäläisen matkatoimiston tai vastaavan tahon (merkitty viisumiin) antaman vahvistuksen perusteella.

Kutsuviisumi on myönnetty kutsujan (merkitty viisumiin) antaman puollon perusteella ja viisumi tulee rekisteröidä kutsujan antamien ohjeiden mukaisesti.

KUKA REKISTERÖI?

Majoituttaessa hotelliin, hotelli tekee rekisteröinnin asiakkaan puolesta. Mahdollinen maksu rekisteröinnistä veloitetaan hotellissa. Hotellit rekisteröivät asiakkaan viisumin jokaiselta majoitusvuorokaudelta. Kiertomatkoilla viisumi rekisteröidään joka kohteessa ja mahdollinen rekisteröintimaksu veloitetaan samoin joka kohteessa/hotellissa. Hotelliin saapuessanne tarkistakaa kuitenkin erikseen huolehtiiko hotelli rekisteröinnistä sillä kaikilla ei ole tätä rekisteröintioikeutta.

Mikäli asiakas majoittuu muualle kuin hotelliin, tulee rekisteröinti hoitaa viisumiin merkatun kutsun antajan kanssa.

Rekisteröintiä varten tarvitaan
- passi,
- viisumi ja
- maahantulokortti tai valokopio niistä sekä
- osoitetiedot siitä missä majoittuu.
Tästä johtuen on maahantulokortti (Migration.card) täytettävä aina Venäjän rajalla menomatkalla (ei koske päivämatkoja) ja saatava siihen rajaviranomaisten leima. Maahantulokortin toinen osa palautetaan paluumatkalla Venäjän rajalle.
Valitettavasti kyseistä korttia ei aina automaattisesti rajalla tarjota, vaan se on erikseen pyydettävä. Kortti on ainakin toistaiseksi vain venäjänkielinen ja se on ohjeiden mukaan täytettävä myös venäjän kielellä. Mikäli henkilö ei osaa venäjää, hän voi sen täyttää myös latinalaisin kirjaimin. Tätä varten on syytä mukana pitää erillinen täyttöohje.

HUOM. Mikäli matkustaja ei ole sääntöjen mukaisesti rekisteröinyt viisumiaan, voidaan hänelle rajalla maasta poistuessa langettaa sakkomaksu ja riskinä on myös monikertaviisumin menettäminen.

Viisumimaksut

TURISTIVIISUMIT Viranomais-
maksu
Hankinta-
maksu
Yhteensä
Matkapaketit (Matka-Prima Oy) 35 44 79
Yksityismatkat      
 - Futurist/Matka-Priman majoitus 35 44 79
 - Muu majoitusvahvistus 35 54 89
Ryhmämatkat*      
 - Futurist/Matka-Priman majoitus 35 44 79
 - Muu majoitusvahvistus 35 54 89
       

KUTSUVIISUMIT JA
MONIKERTAVIISUMIT

Viranomais-
maksu
Hankinta-
maksu
Yhteensä
Asiakkaan omalla viisumikutsulla 35 64 99
Futurist/Matka-Priman kutsulla      
 - 2-kertaviisumi** 55 74 129
 - monikertaviisumi max 1 vuosi*** 85 104 189
 - monikertaviisumi max 2 vuotta*** 135 104 239
       
LISÄMAKSUT Viranomais-
maksu
Hankinta-
maksu
Yhteensä
Pikaviisumi**** 35 35 70
Viisumin siirto uuteen passiin***** 35 55 90
Viisumianomuslomakkeen täyttö
asiakkaan puolesta
- 15 15
Postituskulut - 15 15
 - ryhmät lisämaksu painon mukaan      

 

* Ryhmämatkoja ovat vähintään 7 henkilön seurueet tai ryhmäviisumilla vähintään 5 henkilön seurueet.

** 2-kertaviisumi on voimassa enintään 3 kk ja sen hankinta-aika on noin 2 viikkoa

*** Enintään 1 tai 2 vuotta voimassa olevien monikertaviisumeiden hankinta-aika on 2-4 viikkoa

**** Perustellusta pyynnöstä konsulaatti saattaa nopeuttaa oman käsittelyaikansa neljään työpäivään. 

***** Siirto tulee tehdä siinä konsulipisteessä, jossa viisumi on myönnetty ja konsulaatille tulee toimittaa asiakkaan selvitys siirron syystä. 

 

Viisumia ei voi pidentää, eikä niihin voi tehdä muutoksia eikä korjauksia. Muutostapauksissa on aina anottava uusi viisumi.

Huom! Passissa voi olla ainoastaan yksi voimassa oleva viisumi kerralla.

Hinnat euroa/henkilö. Konsulaatti-. viranomais- yms. maksut sis. ALV 0 % ja hankintamaksut sis. ALV 24 %.

Kaikki edellä annetut tiedot on saatu Venäjän konsulaatista sekä yhteistyökumppaneiltamme ja ne koskevat Suomen kansalaisia.

Tiedot ovat voimassa 1.5.2021 alkaen toistaiseksi ja julkaisemme ne sitoumuksetta.

 

Sivua on päivitetty 4.5.2021

 

 

 

Sähköinen viisumi (e-viisumi)

Sähköinen viisumi (e-viisumi)

Venäjä on ilmoittanut myöntävänsä Suomen kansalaisille sähköisiä viisumeita koko maan alueelle vuoden 2021 alusta alkaen.

Korona-epidemian vuoksi sähköisiä viisumeita ei kuitenkaan toistaiseksi myönnetä lainkaan.

 

Sähköiset viisumit Pietariin ja Leningradin alueelle


1.10.2019 alkaen 53 maan kansalaiset voivat hakea ilmaista sähköistä viisumia
matkustaessaan Pietarin ja Leningradin alueelle.
Hakemus tehdään Venäjän ulkoministeriön e-viisumisivustolla http://electronic-visa.kdmid.ru/. 

Sähköistä viisumia tulee hakea viimeistään neljä kalenteripäivää ennen suunniteltua matkaa
ja se on voimassa 30 pv myöntämispäivästä alkaen.

Hakemusta täytettäessä tarvitaan myös passikuva sähköisessä muodossa hakemukseen liitettäväksi.
Myönnetty sähköinen viisumi tulostetaan tai tallennetaan matkapuhelimeen.
Se on esitettävä liikennevälineeseen noustessa sekä rajatarkastuksessa.

Sähköisellä viisumilla saa oleskella Pietarin ja Leningradin alueella enintään 8 vuorokauden ajan
alkaen saapumispäivästä.
Alue- ja aikarikkomuksista seuraa rangaistus ulkomaan kansalaisten oleskelusääntöjen rikkomista koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sähköinen viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle on voimassa lento-, auto- ja vesiliikenteessä seuraavien Pietarissa ja Leningradin alueella sijaitsevien raja-asemien kautta:

 • Pulkovon lentoasema,
 • Vysotskin satama , Pietarin suursatama (Bolshoi port/morskoi vokzal), Pietarin matkustajasatama,
 • Ivangorodin, Torfjanovkan, Brusnitshnojen ja Svetogorskin maantieraja-asemat
 • Ivangorodin jalankukijoille tarkoitettu rajanylitysasema.


Sähköisten viisumien käyttö ei ole toistaiseksi mahdollista junaliikenteessä,
sillä raja-vartiostolta puuttuu siihen tarvittava kannettava e-viisumitarkastuslaitteisto.

Mikäli sähköistä viisumia ei jostain syystä myönnetä, on normaalin kertaviisumin hakuun varattava aikaa vähintään 8 kalenteripäivää.

Sähköisen viisumin hakija on vastuussa henkilötietojensa oikeellisuudesta.
Suku- ja etunimien oikeinkirjoituksen on vastattava passiin merkittyä muotoa.
Mikäli sähköistä viisumia varten annetut tiedot taikka valokuva poikkeavat passiin merkityistä tiedoista (kansalaisuus, sukunimi, etunimi/nimet, syntymäpäivä, sukupuoli, passin numero), maahantulolupaa ei Venäjän raja-asemalla myönnetä ja väärillä tiedoilla hankittu sähköinen viisumi mitätöidään. Tästä poikkeuksena voivat olla yksinomaan tapaukset, jolloin ulkomaalaisen nimi sisältää sähköisen viisumihakemuksen nimikentän tilan ylittävän merkkimäärän.

Pietarin ja Leningradin alueen sähköinen viisumi myönnetään seuraavien maiden kansalaisille:

 • Alankomaat
 • Andorra
 • Bahrain
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Espanja
 • Filippiinit
 • Indonesia
 • Intia
 • Iran
 • Irlanti
 • Islanti
 • Italia
 • Itävalta
 • Japani
 • Kiina (myös Taiwan)
 • Korean demokraattinen kansantasavalta
 • Kreikka
 • Kroatia
 • Kuwait
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Malesia
 • Malta
 • Meksiko
 • Monaco
 • Norja
 • Oman
 • Pohjois-Makedonia
 • Portugali
 • Puola
 • Qatar
 • Ranska
 • Romania
 • Ruotsi
 • Saksa
 • San Marino
 • Saudi-Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Suomi
 • Sveitsi
 • Tanska
 • Tšekin tasavalta
 • Turkki
 • Unkari
 • Vatikaani
 • Viro

 

Tiedot julkaistu sitoumuksetta 27.9.2019 ja ne perustuvat Venäjän Suomen suurlähetystön verkkosivulla olleisiin tietoihin.
 

Sähköinen viisumi

Venäjä on ilmoittanut myöntävänsä Suomen kansalaisille sähköisiä viisumeita koko maan alueelle vuoden 2021 alusta alkaen. Korona-epidemian vuoksi sähköisiä viisumeita ei kuitenkaan toistaiseksi myönnetä lainkaan. - Sähköiset viisumit Pietariin ja Leningradin alueelle 1.1...

Viisumimaksut

TURISTIVIISUMIT Viranomais- maksu Hankinta- maksu Yhteensä Matkapaketit (Matka-Prima Oy) 35 44 79 Yksityismatkat - Futurist/Matka-Priman majoitus 35 44 79 - Muu majoitusvahvistus 35 54 89 Ryhmämatkat* - Futurist/Matka-Priman majoitus 35 44 79 - Muu majoitusvahvistus 35...

Käsittely- ja toimitusajat

Venäjän Helsingin konsulaatissa viisumianomusten käsittely kestää seuraavasti: Kertaviisumit (turisti- ja kutsuviisumit) 4 työpäivää Monikertaviisumit Yritysten viisumipuolloilla 11 päivää (esim. ma sisään - seuraavan viikon to ulos) poikkeustapauksissa käsittely saattaa viedä jopa 30 päivää. Ve...

Viisumin anomista varten tarvitaan

Henkilökohtainen viisumi (yksityis- ja ryhmämatkat) Viisumianomus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna hyvissä ajoin. Konsulaatti ei käsittele vaillinaisia viisumianomuksia eikä niihin saa tehdä mitään korjauksia. Yksi värillinen passivalokuva , kooltaan 3,5 x 4,5 cm ja max 6 kk vanha P...

Venäjän viisumit ulkomaalaisille

Suomessa voidaan anoa Venäjän viisumia seuraavien Schengen-sopimusta soveltavien maiden kansalaisille: Alankomaat (Hollanti), Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, T...

Viisumin rekisteröinti

Venäjän lain mukaan ulkomaalaisen tulee 7 päivän sisällä maahantulonsa jälkeen rekisteröidä viisuminsa OVIRissa eli viisumi- ja rekisteröintitoimistossa. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvita, mikäli oleskelu maassa kestää maksimissaan 7 päivää. Hotellien tulee kuitenkin rekisteröidä asiakkaansa viis...